Выполним-студенческую-работу

Диплом Концепт слова «лень» в творчестве А.С.Пушкина.. Учебная работа № 150345

Количество страниц учебной работы: 70

Содержание:
1. Народная трактовка лени, как черты национального характера. На
материале фольклористики(сказки, пословицы, поговорки и т.д.)
2.Лень как черта романтического героя пушкинской поры. На
материале современников Пушкина и поэтов Пушкинской
плеяды(Кюхельбеккер, Пущин и т.д.)
3. Концепт «»лень»» в прозе и поэзии Пушкина(значение, которое поэт
вкладывал в это понятие)На материале прозы и поэзии Пушкина и
сравнение с современной трактовкой этого понятия(словари
современного русского литературного языка).

Стоимость данной учебной работы: 2925 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 150345. Диплом Концепт слова «лень» в творчестве А.С.Пушкина.

  Выдержка из похожей работы

  Проблема коректного оформлення поняття «уяви» як спеціально наукового концепту

  …….знак понять уяви
  3.3
  Коректна побудова поняття уяви

  Висновки

  Список використаної літератури

  уява психологічний
  концепт

  Вступ

  Ціль даної роботи — вивчення
  концепту «уява» і його логіко-лінгвістичний
  аналіз.

  Актуальність роботи
  визначається пильною увагою сучасної
  лінгвістики й логіки до специфіки даного
  поняття. У лінгвістичних
  роботах останнього часу поняття
  вивчається з урахуванням співвідношення
  мови й мислення, способів вираження в
  мові немовневої дійсності, знань про
  світ, законів організації «язикової
  картини миру», тезауруса окремої
  особистості.

  Концептуальний аналіз — один із
  плідних напрямків лінгвістичного
  аналізу поняття. Вивчення поняття
  здійснювалося з різних методологічних
  позицій. Увагу дослідників залучали
  питання «Що така уява?», «Як організоване
  поняття уяви», «Які особливості коректного
  визначення поняття?» і т.д. Відповіді
  на багато питань ще не знайдені.

  Розвиток психології привело до
  переконання, що психологія входить у
  різні сфери людського життя й діяльності,
  які можуть становити предмет різних
  наук. Всі різні його прояви або всі ці
  сторони його багатоликої й різноманітної
  істоти підлягають цілком самостійному
  вивченню й розробці.

  У результаті вивчення кожного
  з різних проявів уяви ми будемо, звичайно,
  щораз одержувати сукупність відомих
  відомостей, що говорять про те, що
  представляє із себе уява із цієї сторони
  його існування.

  Ці відомості ми й
  можемо відповідно до правил формальної
  логіки зводити у визначення, тобто
  утворювати з них поняття. Адже поняття
  лише виражає в концентрованому виді
  те, що ми знаємо про предмет. Іншої
  функції воно не має й не здатно виконувати.
  Тому науково правомірні не одне, а кілька
  понять уяви.

  1. Проблема
  коректного оформлення поняття «уяви»,
  як спеціально наукового концепту

  1.1 Поняття “уяви”
  у літературних джерелах

  Образи, якими оперує людина, не
  обмежуються відтворенням безпосередньо
  сприйнятого. Перед людиною в образах
  може стати й те, чого він безпосередньо
  не сприймав, і те, чого взагалі не було,
  і навіть те, чого в такій саме конкретній
  формі в дійсності й бути не може. Таким
  чином, не всякий процес, що протікає в
  образах, може бути зрозумілий як процес
  відтворення. Властиво кожний образ є
  якоюсь мірою й відтворенням — хоча б і
  дуже віддаленим, опосередкованим,
  видозміненим — і перетворенням дійсного.
  Ці дві тенденції відтворення й
  перетворення, дані завжди в деякій
  єдності, разо

   

  Вам может также понравиться...