Выполним-студенческую-работу

Тема: Проза Б. Зайцева в оценке критики. Учебная работа № 325587

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Психология
Страниц: 35

СОДЕРЖАНИЕ стр.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Художественное своеобразие прозы Б. Зайцева 7
1.1. Место прозы Зайцева в контексте художественной литературы 7
1.2. Художественное восприятие Б. Зайцева 14
2. Творчество Б. Зайцева с точки зрения оценки критики 17
2.1. Критические высказывания о прозе Зайцева современниками 17
2.2. Критические оценки в современном литературоведении 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 325587. Тема: Проза Б. Зайцева в оценке критики

  Выдержка из похожей работы

  Хрестоматія Китайської Літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.) 中国古代文学作品选

  …….икладачів, студентів-філологів та
  учнів ліцеїв.

  ПЕРЕДМОВА

  Літературна
  творчість у Китаї завжди посідала
  виняткове місце, відіграючи значну роль
  у різноманітних сферах культурного
  життя. Довгий час вона була найпоширенішим
  заняттям китайців і мала всенародне
  визнання, виявляючи себе одночасно у
  майже протилежних сферах людської
  діяльності: від управління країною
  володарем до усамітнення буддійського
  чи даоського монаха. Причини високого
  статусу літератури криються насамперед
  в історико-культурних особливостях і
  традиціях цієї країни, як-от: божественне
  походження китайської писемності,
  шанобливе ставлення до красного
  письменства (вень),
  а надто до поезії (ши)
  як особливого виду тексту, що має
  релігійно-ритуальний зміст і
  натурфілософське осмислення тощо.

  Китай
  – одна з найдревніших цивілізацій, що
  дивовижним чином збереглася донині у
  практично незайманому вигляді. Причиною
  тому є, вочевидь, надзвичайний
  традиціоналізм китайців. Вони свято
  берегли власну самобутність, не дозволяючи
  жодним зайдам зазіхати на їхні
  культурно-мистецькі надбання і привносити
  у китайську культуру чужі, часто
  деструктивні, елементи.

  Книга,
  яку ви тримаєте перед собою, – перша у
  кількатомному проекті хрестоматії
  китайської літератури від найдавніших
  часів (ХІ ст. до н.е.) до сьогодення. Цей
  том охоплює період до початку ІІІ ст.
  н.е. (кінець доби Хань). Видання покликане
  ознайомити українського читача, передусім
  студентів, викладачів і науковців-сходознавців,
  з багатющою культурною і літературною
  спадщиною найдавнішого Китаю. Хрестоматія,
  що перед вами, – перша ластівка у цій
  кропіткій роботі, адже більша частина
  літературної спадщини Китаю не перекладена
  українською, а деякі твори не перекладалися
  навіть російською мовою, тому укладачам
  часто доводиться самотужки досліджувати
  специфіку оригіналів і перекладати їх.

  Відбір
  художніх текстів до хрестоматії і,
  відповідно, до навчальної програми з
  китайської літератури, здійснювався
  досить ретельно, з урахуванням китайської
  літературної критики. Важливими й
  цінними для означеного літературного
  періоду є поетичні та прозові твори, і
  якщо переклади перших здійснювали
  виключно фахівці, то більші за обсягом
  прозові твори (або їх уривки) ми наводимо
  часом у подвійному перекладі з російської,
  адже робота укладачів хрестоматії з
  оригіналами зайняла б не один рік, а
  українські студенти-китаїсти давно вже
  відчувають гостру потребу в ґрунтовн

   

  Вам может также понравиться...