Выполним-студенческую-работу

Тема: Актуальные проблемы психологии труда. Учебная работа № 326533

Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Психология
Страниц: 21
Год написания: 2017
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие психологии труда 4
2. Основные проблемы психологии труда 7
3. Проблема профессиограммы 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21
Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 326533. Тема: Актуальные проблемы психологии труда

  Выдержка из похожей работы

  Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

  ……. забезпечують
  стабільність суспільства. Ось чому, для
  України основою економічного благополуччя
  та її соціальною орієнтацією є розвиток
  малого підприємництва, а також об’єктивна
  необхідність стимулювання такої
  підприємницької діяльності . Протягом
  останніх років увага науковців,
  економістів, політиків зосереджується
  на аналізі тенденцій розвитку малих
  підприємств в Україні. Підтримка
  малого бізнесу, у тім числі через систему
  оподаткування, є одним із способів
  подолання економічної кризи в економіці.
  На перших етапах становлення системи
  оподаткування малому підприємництву
  надавались певні пільги. Особливо це
  стосувалося оподаткування прибутку.
  Згодом податкові пільги для малого
  підприємництва практично було ліквідовано,
  що негативно вплинуло на його розвиток.
  Розуміючи, що діяльність суб’єктів
  малого підприємництва сприяє розв’язанню
  важливих соціальних та економічних
  проблем, існують численні спроби
  полегшити їх роботу.
  Одним із напрямів сьогоденної державної
  підтримки суб’єктів малого підприємництва
  в Україні є надання їм пільг у податковій
  сфері в рамках введення спрощеної
  системи оподаткування, що є визначальною
  передумовою створення ефективної
  системи, яка дозволить забезпечити
  гармонічні стосунки та реалізувати
  економічні інтереси держави і платників
  податків. Проте, через недосконалість
  законодавчої бази та відсутність
  необхідних регулювань з боку держави,
  на даний момент актуальним постає
  питання подальшого реформування такої
  системи оподаткування.

  Аналіз
  останніх досліджень і публікацій.
  Проблеми
  вибору оптимального режиму оподаткування
  для малих підприємств, дослідження
  впливу спрощеної системи оподаткування
  на економічну активність малого бізнесу,
  наукове обгрунтування концептуальних
  засад альтернативної податкової політики
  неодноразово досліджувались у публікаціях
  вітчизняних науковців та економістів
  З.С.
  Варналія, О.Д. Василика, М.А. Гапонюка,
  О.Д. Данілова , І.А.Брижаня,
  В.Я.Чевганова, О.О.Олійника, І.О.Лютого,
  М.В.Романюка, К.Л.Бакума та ін.
  Зокрема, Ю.Б. Іванов та А.М. Тищенко, які
  аналізують спрощену систему оподаткування
  обліку й звітності в контексті таких
  інструментів податкового регулювання,
  як податкові пільги та податкове
  стимулювання, А.М. Соколовська розглядає
  її як один із чинників зниження податкового
  навантаження та засіб пристосування
  податкової системи України до об’єктивних
  умов соціально-економічного розвитку.

  Постановка
  завд

   

  Вам может также понравиться...