Выполним-студенческую-работу

Реферат Формы организации учебной деятельности. Учебная работа № 135223

Количество страниц учебной работы: 15

Содержание:
«Введение. 2
1. Лекции. 3
2. Практические занятия. 5
3. Семинарские занятия. 7
4. Производственная практика. 12
Заключение. 13
Список литературы. 15»

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 135223. Реферат Формы организации учебной деятельности

  Выдержка из похожей работы

  …вного регулювання, державної системи захисту
  прав та законних інтересів людини — розробка можливих шляхів іх подальшого
  розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації
  національного законодавства в досліджувальній сфері.
  Методи дослідження та апаратура. Методологічну основу дипломної роботи
  складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу
  -формальнологічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-
  структурний. Основу дослідження складають основні положення
  адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних — правознавців. Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено
  всебічний аналіз організаційно-правових питань діяльності підприємств. Основні положення, що виносяться на захист :
  висновок про те, що в умовах переходу до ринкової економіки сфера
  можливого використання КФОП визначається двома головними факторами : формою
  власності підприємства та кількістю працюючих на ньому;
  додаткове, засноване на змінах, пов’язаних з правовою реформою під впливом
  ринкових відносин в економіці, обгрунтування висновку про те, що
  правовідносини щодо застосування КФОП є за своєю галузевою природою не
  тільки трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та
  адміністративного права.;
  висновок про те. Що трудові правовідносини, які виникають при використанні
  КФОП, є єдиною системою індівідуальних і коле…

   

  Вам может также понравиться...