Тема: Развитие творческих способностей детей в условиях городского Дворца культуры. Учебная работа № 433374

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Культурно-досуговая деятельность
Страниц: 44
Год написания: 2019
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 6
1.1 Понятие о творческих способностях детей 6
1.2 Общая характеристика игровой деятельности как средства развития творческих способностей детей 13
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 27
2.1 Характеристика деятельности ДК «Энергетик» 27
2.2 Диагностика творческих способностей детей 30
2.3 Совершенствование деятельности по развитию творческих способностей детей в ДК «Энергетик» 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 42Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот Учебная работа № 433374. Тема: Развитие творческих способностей детей в условиях городского Дворца культуры

Выдержка из похожей работы

…….

Развитие творческих способностей младших школьников в процессе трудового обучения

…..оболь С.М.

 

                                     

КИЇВ-1999

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………………. 3

І.
Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства,
що функціонує в умовах ринкової економіки          5

1.1. Економічна
сутність та види товарного асортименту………………………….. 5

Глибина……………………………………………………………………………………………………….. 7

1.2. Перспективний
товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1.3. Методичні
підходи щодо формування перспективного товарного асортименту   15

ІІ. Аналітична оцінка
базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на
перспективу……………………… 28

2.1.
Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження  28

2.2. Аналіз
результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41

2.3. Аналіз
існуючого товарного асортименту підприємства…………………… 47

2.4. Обгрунтування
механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства…………………………………………………………………………………………………………………… 53

Заключення……………………………………………………………………………………………. 62

Список використаної
літератури……………………………………………….. 64

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….67

Вступ

Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших
колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система
господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних
міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні
цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції,
використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції
та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося
і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції.    Заздалегідь були
відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції.

          Актуальність
даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки
цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є
одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

          В
нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість
самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на
наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими
засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування
товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних
номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку
і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді.

          Мету
даного дослідження полягає в розгляді
методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту
підприємства..

Для
досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:


розгляд понять номенклатури та асортименту;


характеристика видів асортименту;


розгляд поняття перспективного товарного
асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства;


визначення методів формування товарного асортименту
та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на п…

 

Читайте также: