Выполним-студенческую-работу

Реферат Монголо-татары и северо-восточная Русь 13-15вв. Учебная работа № 145244

Количество страниц учебной работы: 19,4

Содержание:
«Введение 3
1.Нашествие хана Батыя на Русь и его последствия 5
2.Государство Золотая Орда: образование, государственное устройство, экономика 8
3.Проблема монголо-татарского ига на Руси 12
Выводы 17
Список литературы 19

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 145244. Реферат Монголо-татары и северо-восточная Русь 13-15вв

  Выдержка из похожей работы

  …кого часу дедалі більше поглиблюється розпад
  Давньоруської держави, набирають сили відцентрові тенденції. Вже в ХІІ ст. на
  теренах Русі з’являються окремі самостійні князівства і землі: Галицьке,
  Волинське, Київське, Муромське, Переяславське, Полоцько-Мінське,
  Ростово-Суздальське, Смоленське, Тмутараканьське, Турово-Пінське,
  Чернігово-Сіверське князівства та Новгородська та Псковська землі. Характерною
  рисою роздрібненості був її прогресуючий характер. Так, якщо у ХІІ ст.
  утворилось 12 князівств (земель), то їх кількість на початку ХІІІ ст. досягла
  50, а у XIV ст. – 250.

  Феодальну
  роздрібненість спричинило декілька факторів.

  1.
  Великі
  простори держави та етнічна неоднорідність населення. Поруч із слов’янами тут
  проживали понад 20 народів. Процес механічного приєднання та завоювання нових
  земель Київської Русі помітно випереджав два інші процеси – формування та
  зміцнення апарату центральної влади та глибинну консолідацію нових народів і
  територій, їх своєрідне «переварювання» і органічне включення у структуру
  давньоруської держави, що врешті-решт і створювало ґрунт для зростання
  відцентрових тенденцій.

  2.
  Зростання
  великого феодального землеволодіння. Розвиток продуктивних сил, утвердження
  феодальних відносин сприяли появі та зміцненню великого землеволодіння.
  Базуючись на натуральному господарстві, в основі якого лежала замкнутість,…

   

  Вам может также понравиться...