Тема: Гендерные стереотипы в современной рекламе.. Учебная работа № 311221

Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Социология
Страниц: 32
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Особенности проявления гендера в рекламном дискурсе 5
1.1. Понятие гендерных стереотипов 5
1.2. Проявление гендерных стереотипов в рекламе 12
2. Изучение гендерных стереотипов в печатной рекламе 21
2.1. Организация и методы исследования 21
2.2 Анализ результатов исследования 23
Заключение 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 311221. Тема: Гендерные стереотипы в современной рекламе.

  Выдержка из похожей работы

  Гендерні стереотипи як суспільне явище

  …….рюються на представників обох
  статей, не залежно від їхніх індивідуальних
  особливостей та віку. У науковців немає
  спільної думки щодо природи та сутності
  гендерного стереотипу: деякі з них
  надають стереотипам негативного
  забарвлення, характеризуючи їх як
  неправильні узагальнення – занадто
  широкі, перебільшені чи спрощені, які
  не формуються через соціальний досвід
  та містять у собі елемент оцінки. З
  іншого боку, стереотипізацію можна
  розглядати як необхідний і важливий
  когнітивний процес, який опосередковує
  поведінку людини, що допомагає її
  орієнтації.

  Гендерні
  стереотипи, що не відповідають реаліям
  сьогодення, стають проблемою як для
  суспільства, так і для окремої людини,
  бо вони породжують проблеми у формуванні
  гендерної ідентичності та знижують
  рівень психологічного здоров’я нації.
  Для вирішення цих проблем необхідні
  дослідження гендерних стереотипів,
  установок щодо протилежних статей на
  сучасному етапі розвитку суспільства;
  їх порівняння з традиційними, що існують
  вже тривалий час; з’ясування особливостей
  і закономірностей їх трансформації на
  фоні змінення гендерних ролей.

  Актуальність
  теми нашої курсової роботи обумовлюється
  тим, що результати дослідження розширюють
  наукові уявлення про явище гендерного
  стереотипу, що може сприяти поглибленому
  соціологічному вивченню конструктивного
  та деструктивного виявів гендерних
  стереотипів у щоденних практиках
  суспільного життя.

  За останні
  десятиліття зацікавлення науковців
  гендерними стереотипами посилилося,
  адже вивчення широкого кола питань, які
  пов’язуються з різними аспектами
  гендерних стереотипів має, безперечно,
  не лише теоретичне, а й практичне
  значення: достатньо назвати лише дві
  сфери – сімейні відносини та
  працевлаштування. Отже, гендерним
  стереотипам присвячені дослідження
  таких зарубіжних науковців: Шерріфса,
  Мак-Кі, С. Шермана, К. Дайон, К. Гуічі,
  О’Лірі, Н. І. Ажгіхіної, О. А. Вороніної,
  О. М. Здравомислової, Г. С. Двіняніної,
  А. В. Кириліної та ін.; гендерна проблематика
  в українському суспільстві висвітлюється
  у працях Р.Ануфрієвої, О.Балакірєвої,
  О.Бойка, Г.Герасименко, О.Вілкової,
  В.Довженко, І.Демченко, Т.Журженко,
  О.Забужко, О.Іваненко, К.Карпенко,
  В.Кушакова, Н.Лавріненко, А.Лантух,
  В.Лапшина, С.Оксамитної, М.Рубчак,
  М.Скорик, О.Яременка та ін1..

  Ми ж, з точки
  зору феноменології, будемо орієнтуватися
  на життєвий досвід окремих індивідів,
  щоб побудувати загальну картину впливу
  гендерн

   

  Читайте также: