Тема: Представление о счастье и стратегии поведения в конфликтных ситуациях у супругов. Учебная работа № 325829

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Психология
Страниц: 36
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретическое исследование представления о счастье и стратегии поведения в конфликтных ситуациях у супругов 6
1.1 Понятие счастья в психологии 6
1.2 Теоретический анализ стратегий поведения в конфликтных ситуациях 10
2. Эмпирическое исследование представления о счастье и стратегии поведения в конфликтных ситуациях у супругов 16
2.1 Организация исследования 16
2.2 Результаты исследования 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 35

Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 325829. Тема: Представление о счастье и стратегии поведения в конфликтных ситуациях у супругов

  Выдержка из похожей работы

  Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

  …….ок
  використаної літератури

  Вступ

  Актуальність
  теми дослідження. Не
  дивлячись на те, що підлітковий вік в
  психології ХХ сторіччя вивчався достатньо
  детально, сучасні підлітки відрізняються
  від однолітків попередніх поколінь
  поряд соціально-психологічних особливостей
  (Д.И. Фельдштейн, 1994; И.В. Дубровіна, 1997;
  Г.А. Цукерман, 1998; Н.В. Майсак, 2001 і ін.).
  Серед них дослідниками наголошується
  підвищена конфліктність підлітків в
  умовах школи в цілому і в педагогічному
  процесі зокрема (В.Н. Лозовцева, 1986; Д.И.
  Фельдштейн, Л.И. Воробйова, 1986; Э.И.
  Киршбаум, В.П. Боягузів, 1989; И.П. Андріаді,
  1991; М.М. Рибакова, 1991 і ін.), в міжособовому
  спілкуванні з однолітками (Т.В. Драгунова,
  1972; В.М. Афонькова, 1974; В.Н. Лозовцева,
  1986; А.И. Сорокіна, 1996; А.К. Колеченко, 1998;
  А.В. Дорохова, 1999 і ін.), з дорослими, і,
  перш за все, батьками (А.И. Сорокіна,
  1996; Т.В. Барлас, 1997 і ін.). Сучасні підлітки
  частіше стали демонструвати девіантну
  і навіть делінквентну поведінка (Л.Б.
  Філонов, 1998; М.В. Цилуйко, 1998; Н.В. Майсак,
  2001 і ін.).

  Практика
  показує, що підлітки не уміють вирішувати
  виникаючі конфлікти, і в їх конфліктних
  відносинах переважають деструктивні
  тенденції. Для зниження гостроти подібних
  явищ і продуктивнішого вирішення
  міжособових конфліктів, необхідний їх
  психологічний супровід. Успішність
  взаємодії з підлітками вчителя і
  шкільного психолога багато в чому
  визначається розумінням вікової
  специфіки конфліктності і обранням
  адекватних засобів і способів роботи
  з ними.

  Одній з
  складових конфліктної ситуації є її
  образ — те, як сприймають один одного і
  ситуацію учасники конфліктної взаємодії.
  Власне уявлення про конфлікт і способи
  його дозволу робить визначальний вплив
  на спілкування підлітків, оскільки
  людина реагує не на реальність, а на те,
  як він її собі уявляє (Г.Э Беліцька, О.П.
  Миколаєва, 1993; У. Дуаз, 1994; З. Моськовічи,
  1992; С.В. Трушкова, 1998; Е.В. Улибіна, 1999;
  К.А. Абульханова-Славська, 2000; Г.М.
  Андрєєва, 2000; Е.Б. Маценова, 2001 і ін.).

  Знання
  специфіки і статевих вікових особливостей
  цих уявлень необхідне для психокорекційної
  роботи з підлітками різних категорій
  (И.В. Дубровіна, 1997; Р.В. Овчарова, 2000 і
  ін.). Розробка соціально-психологічних
  тренінгів і індивідуальних програм
  допомоги підліткам, що мають комунікативні
  проблеми, в цілому, і що відрізняються
  підвищеною конфліктністю, зокрема,
  вимагає створення псих

   

  Читайте также: