Выполним-студенческую-работу

Тема: Курсовая Психология общения при переводе.. Учебная работа № 326306

Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Психология
Страниц: 31
Год написания: 2017
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1.1. Предмет психологии перевода 5
1.2. Грамматические трансформации при переводе текстов 9
Выводы по первой главе 18
2. Проблемные аспекты перевода 19
2.1. Стилистические особенности перевода 19
2.2. Проблема перевода 20
Выводы по второй главе 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 326306. Тема: Курсовая Психология общения при переводе.

  Выдержка из похожей работы

  Психологічні особливості дітей з неповних сімей

  …….ї

  2.1
  Визначення тривожності у дітей,
  які проживають у неповних сім’ях. Методика
  «Шкала явної тривожності СМAS», в адаптації
  А.М. Прихожан

  2.2
  Тест «Сімейна соціограма»

  2.3
  Дослідження самооцінки дітей за допомогою
  методики Дембо-Рубинштейн

  2.4.
  Особливості психологічного супроводу
  дітей з неповних сімей

  Висновки

  Список
  використаної літератури

  Додатки

  Вступ

  Актуальність
  дослідження.
  Проблематика сім’ї – її соціально-психологічні
  характеристики, що пов’язані з динамікою
  сімейних відносин, особливостями їх
  впливу на розвиток особистості дитини,
  надання психологічної допомоги сім’ям
  у важких ситуаціях є стабільно актуальною
  у психолого-педагогічній науці від
  початку ХХ ст.

  Питання типології сімей, їх
  специфіка, основні проблеми та види
  психологічної допомоги перебували у
  центрі уваги багатьох видатних і відомих
  психологів: А. Адлера, Е. Берна, М. Боуена,
  Д. Видри, К. Вітакера, Д. Віткіна, Л.
  Виготського, Е. Еріксона, М. Ламб, У.
  Огборн, Ф. Педерсона, В. Сатир, Г.
  Фігдора, З. Фройда, К. Хорні, К. Юнга та
  ін. Їх дослідження стали теоретичною й
  методологічною базою фундаментальних
  і прикладних розробок проблематики
  сім’ї у вітчизняній психології,
  здійснених О.І. Бондарчуком, Ю.В.
  Борисенком, В.Н. Дружиніним, О.І. Захаровим,
  Є.Г. Ейдеміллером, Д.І. Ісаєвим, Г.С.
  Костюком, І.С. Коном, Т.М. Титаренко,
  В.М. Целуйком, Н.В. Чепелєвою та ін.

  В умовах
  розбудови
  української державності надзвичайно
  актуальною є проблема формування
  особистості дитини, а особливо підлітків,
  їх соціалізації, що зумовлено пошуком
  оптимальних шляхів підготовки їх до
  самостійного життя. На сьогодні в Україні
  спостерігаються негативні тенденції
  в усіх сферах життєдіяльності людини:
  високий рівень безробіття, деградація
  моральних цінностей, соціальна
  дезадаптація, низька правова захищеність
  дітей, підлітків та їх сімей, що призводить
  до низького рівня соціальної компетентності
  підлітків.

  З огляду на те, що
  сім’я – основний осередок виховання
  та формування особистості дитини
  неможливо не враховувати її специфічні
  соціальні обставини. За останні роки
  спостерігається тенденція до зростання
  розлучень, позашлюбних народжень,
  смертності населення, що збільшує
  кількість неповних сімей. За даними
  Державної доповіді про становище сімей
  в Україні, неповні сім’ї складають
  24,8%, переважна більшість яких є
  материнськими. За таких умов визначення
  психологічних особливостей дітей саме
  з неповних

   

  Вам может также понравиться...