Тема: Гендерные аспекты толерантности среди сотрудников МВД. Учебная работа № 325116

Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Психология
Страниц: 44


ВВЕДЕНИЕ 3
1.Теоретический анализ исследования гендерных аспектов толерантности 5
1.1.Научные представления о толерантности 5
1.2.Понятие гендера в науке 17
2.Эмпирические исследования гендерных аспектов толерантности среди сотрудников МВД 26
2.1.Организация и методы исследования 26
2.2.Анализ полученных результатов 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 38
ПРИЛОЖЕНИЯ 42
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 325116. Тема: Гендерные аспекты толерантности среди сотрудников МВД

  Выдержка из похожей работы

  Гендерне «жіноче питання» в Україні

  …….іальному
  й гуманітарному знанні
  3.
  Гендер у дзеркалі історії та перспективи
  розвитку гендерних студій в Україні
  Висновки
  Список
  використаної літератури
  Вступ
  У статті висвітлюються
  важливі загальнотеоретичні питання,
  пов’язані з гендерною епістемологією.
  Історико-філософський аналіз розвитку
  знання про гендер здійснюється через
  різноманітні значення, символи, явища,
  соціокультурні вияви, що відображені
  у гуманітарному дискурсі минулого та
  сьогодення.
  Гендер як
  соціокультурно обумовлений мислительний
  конструкт є об’єктом вивчення
  багатьох гуманітарних наук. Завдяки
  постмодерністській філософії геидерна
  концепція оформилась у самостійний
  науковий напрям з 60-х років XX
  сторіччя і в межах гуманітарного знання
  (філософія, культурологія, етнологія,
  соціологія, соціальна психологія,
  лінгвістика та ін.) активізувалися
  дослідження гендеру. В європейському
  та американському академічному середовищі
  з’явилися наукові публікації, що
  засвідчили інтегральність нової
  дисципліни та перспективи її
  міждисциплінарного розвитку. Наприкінці
  XX сторіччя окреслилися основні
  наукові етапи, в межах яких відбувалося
  становлення поняття «гендерної
  епістемології».
  Сучасний гуманітарний
  дискурс у своєму розмаїтті проблематики
  не лише відображає особистісний і
  соціокультурний світ, а й презентує
  історію взаємовідносин між статями,
  конструює певну поведінку й різноманітні
  види гендерної взаємодії. У науковий
  обіг поняття «гендеру» було
  впроваджено для розрізнення понять
  біологічної статі людини, її культурного
  і соціального конструктів. Нове поняття
  мало сприяти подоланню традиційного
  (есенціоналістського) наукового погляду,
  що пояснював би всі соціокультурні
  відмінності між статями, особливостями
  їхньої біологічної природи. Відтак
  гендер розглядається як культурний,
  соціальний конструкт, система
  міжособистісних взаємовідносин, за
  допомогою якої формується, стверджується
  та відтворюється уявлення про чоловіче
  та жіноче в соціокультурі.
  1.
  «Жіноче питання» в Україні
  1.1 Історія
  «жіночого питання»
  Жіночі й гендерні
  дослідження розвиваються в системі
  вищого утворення України з початку 90-х
  років XX століття. Ця інноваційна для
  вітчизняної гуманітарної науки галузь
  наукового знання зуміла за досить
  короткий строк інтегрувати різні
  ресурси: науковий потенціал академічної
  й вузівської науки, вузівську систему
  підготовки науково-педагогічних кадрів,
  підтримку закордонних благодійних
  фондів, демо

   

  Читайте также: