Курсовая Психология управления персоналом. Учебная работа № 114047

[Количество страниц учебной работы: 64,2
Содержание:
Введение
Глава 1. Система управления персоналом
1.1. Сущность и задачи управления
1.2. Место и роль управления персоналом в системе
управления предприятием
1.3. Принципы и методы управления персоналом .
1.4. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития
предприятия
1.5. Роль руководителя в управлении персоналом
Глава 2. Социально-психологические аспекты работы с персоналом
2.1. Набор и отбор персонала
2.2. Социально-психологическое взаимодействие персонала
2.3. Влияние психологических факторов на
поведение работников
2.4. Мотивация в процессе работы
Заключение
Список литературы
Стоимость данной учебной работы: 1365 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 114047. Курсовая Психология управления персоналом

  Выдержка из похожей работы

  …дження процесів досягнення основних цілей управління та глобального критерію для об’єкта. Якщо за
  головну ціль держави вважати вирішення
  проблеми задоволення духовних та матеріальних по­треб населення, які постійно зростають, то розглянута (див. рис. 1) ієрархія потреб за А.Х.Маслоу може бути
  узагальненою змісто­вною основою вирішення цього завдання узгодження. Повністю
  вирішити що проблему може лише держава, але її рішення фор­мується з сукупності локальних рішень, що
  приймають окремі підприємства чи
  організації (див. рис. 5). Кожне підприємство зай­мається розв’язанням однієї проблеми чи її
  складової в цілому для суспільства,
  але з оплатою праці та соціальними рішеннями воно багато в чому дозволяє
  працівникам реалізувати ієрархію потреб. Зазначена «подвійність» (двоїстість) на підприємстві при
  орієнтації діяльності на досягнення
  кінцевої цілі розвитку суспільства не є су­перечливою для його працівників. Більш того, спочатку цілі роз­витку
  всієї держави, кожного підприємства та життєвих інтересів кожного працівника, усіх членів суспільства
  збігаються.
  Завдання методів управління тут —
  побудова системи гос­подарювання, яка б забезпечувала одночасне досягнення
  корес­пондуючих цілей
  розвитку кожної людини відповідно до її різно­манітних
  потреб, підприємств та організацій, що задавольняють ці потреби, та держави, яка забезпечує
  скоординований розвиток підприєм…

   

  Читайте также: