Курсовая Психодиагностика беседы. Учебная работа № 127012

Количество страниц учебной работы: 49,10
Содержание:
«ВВЕДЕНИЕ 3
Методическая разработка лекционного занятия по дисциплине «Общая психология» по теме: «Психодиагностика беседы» 5
ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКЦИИ 6
1.1. Организационно-методическая часть 6
1.2. Содержание лекции и демонстрационные материалы 9
Методическая разработка семинарского занятия по дисциплине «Общая психология» по теме: «Психодиагностика беседы» 22
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 23
2.1. Организационно-методическая часть 23
2.2. Содержание занятия и демонстрационные материалы 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47
ЛИТЕРАТУРА 49»
Стоимость данной учебной работы: 975 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 127012. Курсовая Психодиагностика беседы

  Выдержка из похожей работы

  ….
  Професійне
  консультування
  Висновки
  Використана і
  рекомендована література
  Вступ
  Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою роботи. її
  інформаційну і методичну основу складають глибокі знання змісту і умов
  професійної діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до
  психофізіологічних та особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка
  індивідуально-психологічних особливостей людини, порівняння отриманих
  результатів з вимогами різних видів діяльності. Відсутність знань про
  психологічний зміст професій може мати негативні наслідки при виборі чи зміні
  професії, проведенні профконсультації чи профвідбору. Тому потреби практичної
  профорієнтації викликають сьогодні значний інтерес до психологічного вивчення
  професій і вимагають підготовки необхідних кваліфікованих кадрів.
  1.  
  Психодіагностика
  та профорієнтаційна робота психолога
  Під профорієнтацією розуміється науково обґрунтована система форм,
  методів і засобів впливу на тих, хто навчається, з метою раціонального
  розподілу, ефективного використання на робочому місці на основі об’єктивної
  оцінки і врахування здібностей та інших індивідуально-психологічних
  властивостей.
  Професіограми та психограми є важливими засобами профорієнтаційної
  роботи. Основними її напрямами (структурними елементами) є: професійна
  інформація, профе…

   

  Читайте также: