Контрольная Психодиагностика в консультировании. Учебная работа № 113575

[Количество страниц учебной работы: 15,7
Содержание:
«СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие психологического консультирования 4
2. Подходы к проблеме диагностики в психологическом консультировании 9
3. Диагностические модели 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 15

»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.  Учебная работа № 113575. Контрольная Психодиагностика в консультировании

  Выдержка из похожей работы

  ….
  Професійне
  консультування
  Висновки
  Використана і
  рекомендована література
  Вступ
  Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою роботи. її
  інформаційну і методичну основу складають глибокі знання змісту і умов
  професійної діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до
  психофізіологічних та особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка
  індивідуально-психологічних особливостей людини, порівняння отриманих
  результатів з вимогами різних видів діяльності. Відсутність знань про
  психологічний зміст професій може мати негативні наслідки при виборі чи зміні
  професії, проведенні профконсультації чи профвідбору. Тому потреби практичної
  профорієнтації викликають сьогодні значний інтерес до психологічного вивчення
  професій і вимагають підготовки необхідних кваліфікованих кадрів.
  1.  
  Психодіагностика
  та профорієнтаційна робота психолога
  Під профорієнтацією розуміється науково обґрунтована система форм,
  методів і засобів впливу на тих, хто навчається, з метою раціонального
  розподілу, ефективного використання на робочому місці на основі об’єктивної
  оцінки і врахування здібностей та інших індивідуально-психологічних
  властивостей.
  Професіограми та психограми є важливими засобами профорієнтаційної
  роботи. Основними її напрямами (структурними елементами) є: професійна
  інформація, профе…

   

  Читайте также: