Диплом Отношение к болезни и механизмы психологической защиты у больных алкоголизмом. Учебная работа № 115288

[Количество страниц учебной работы: 21
Содержание:
теория к диплому

Глава 1. Теоретические основы изучения особенностей отношения к болезни и механизмов психологической защиты у больных алкоголизмом
1.1. Исторические аспекты и мотивы употребления алкоголя
1.2. Психологические особенности личности алкоголиков и алкогольные психозы
1.3. Отношение к болезни и механизмы психологической защиты
Стоимость данной учебной работы: 975 руб.

 

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот Учебная работа № 115288. Диплом Отношение к болезни и механизмы психологической защиты у больных алкоголизмом

Выдержка из похожей работы

…иручка дорівнює собівартості, то вдалося лише
повернути витрати на виробництво і реалізацію продукції; якщо витрати
перевищують виручку, то підприємство зазнає збитку, тобто негативного
результату, що ставить його у важке фінансове становище, яке не виключає
банкрутства. Рівень витрат виробництва є головним результатом виробничої
діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності
підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в
результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому визначення собівартості продукції – одне з основних облікових
завдань підприємства. Основою вирішення великого кола проблем, пов’язаних з
ефективною діяльністю підприємства, є саме собівартість, тобто шляхи її
зменшення. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від
інформацію про формування собівартості. Тому є причини: – витрати на виробництво продукції є базою для встановлення ціни; – інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-
господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його
основні і оборотні фонди, менші витрати праці на одиницю продукції, чим
чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна
технологія, тим нижче собіварт…

 

Читайте также: