Выполним-студенческую-работу

Реферат Бюрократия в России. Учебная работа № 153079

Количество страниц учебной работы: 13,7
Содержание:
«Содержание

Введение 3
1. Определение понятия бюрократия 4
2. Эволюция бюрократии в Российской империи и СССР. 5
3. Бюрократия на современном этапе 10
Заключение 13
Список литературы 14

Список литературы

1. Агеев О.В. Бюрократия и политика. — Н. Новгород, 2008. – 215с.
2. Бурдье П. Социология социального пространства. — М., 2005. – 198с.
3. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие. — СПб.: Издательство «Нестор-История», 2009. – 225с.
4. Кравченко А. И. Политология. — М.: Издательский центр «Академия»,2009. – 254с.
5. Мертон Р. Бюрократическая структура и индивидуальность. М., Изд-во МГУ, 2009. – 203с.
6. Тощенко Ж.Т. Политическая социология.- М.: Издательство Юрайт, 2012. – 186с.
7. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: «Прогресс-Традиция», 2004. – 243с.
»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 153079. Реферат Бюрократия в России

  Выдержка из похожей работы

  … увагу на
  таких явищах, як бюрократія та бюрократизм. Ці поняття є ключовими в будь-якому
  комплексному аналізі чи дослідженні механізмів сучасної держави та державного
  управління. Актуальність цієї проблеми полягає ще й в тому, що дискусії навколо
  питання визначення сутності бюрократії, специфіки її функціонування та шляхів і
  механізму протидії бюрократизму тривають й досі. Назріла потреба у творчому
  розвитку концептуальних засад, термінологічній упорядкованості, конкретиці та
  чіткості в тлумаченні понять «бюрократія» та «бюрократизм».
  Цей феномен можна
  вивчати у кількох аспектах. Перший — як певний тип організації, необхідний для
  здійснення функцій управління. Другий — бюрократизм як відсталість, тяганина,
  паперотворення в політичній діяльності. Третій — як певний суб’єкт політики. Включаючи
  одночасно ці три аспекти, бюрократія являє собою цілісну структуру, феномен,
  апарат панування. Але незважаючи на те, під яким кутом розглядати сутність
  поняття «бюрократія», саме вона незмінно представляє собою пануючу силу
  в незалежності від конкретної форми державної влади. Форма може змінюватись, а
  позиції бюрократії, яка відіграє роль відносно автономного фільтра і гальма
  політичних змін представницької демократії, залишатимуться стійкими. Застосовуючи
  доступні бюрократії важелі управління, вона зосереджує в своїх руках більшу
  частину реальної влади.
  Дослідження…

   

  Вам может также понравиться...