Тема: Проблемы и перспективы формирования и развития моральных ценностей у лиц с умственной отсталостью. Учебная работа № 336002

Тип работы: Контрольная работа, реферат (практика)
Предмет: Педагогика
Страниц: 23
Год написания: 2019
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Формирование моральных ценностей у детей разных возрастов 5
1.1. Понятие моральных ценностей, их роль в современном обществе 5
1.2. Формирование моральных ценностей с учетом возрастных особенностей детей 8
2. Особенности формирования моральных ценностей у лиц с умственной отсталостью 12
2.1. Проблемы формирования моральных ценностей у лиц с умственной отсталостью 12
2.2. Перспективы формирования моральных ценностей у лиц с умственной отсталостью 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23
Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 336002. Тема: Проблемы и перспективы формирования и развития моральных ценностей у лиц с умственной отсталостью

  Выдержка из похожей работы

  Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

  ……. існує законодавчого визначення
  франчайзингу. Тому в даному параграфі
  висвітлюються загальні питання
  оподатковування зазначеними податками,
  причому для планування податкових
  наслідків необхідно виходити з конкретних
  умов франчайзингових відносин.

  Договір франчайзингу
  може поєднувати
  кілька господарських
  операціях (наприклад, рекламна підтримка,
  продаж устаткування,
  сировини, товарів зі
  знижками, лізинг основних коштів і
  т.д.). Кожна така операція в рамках
  договору франчайзингу має свої особливості
  оподатковування. Тому податковий аналіз
  діяльності за договором франчайзингу
  необхідно проводити
  виходячи
  з конкретних взаємин франчайзера
  й франчайзі.
  У дійсному
  виступі висвітлюються
  загальні
  податкові питання ведення
  франчайзингового
  бізнесу, виходячи
  з того, що в більшості випадків суттю
  франчайзингу є
  передача в користування на певних
  умовах об’єктів інтелектуальної власності
  (торговельних
  марок, ноу-хау).

  Податок на прибуток

  Для цілей
  оподатковування податком на прибуток
  винагорода
  за договором франчайзингу (включаючи
  первісний
  внесок) може розглядатися як плата за
  надання послуг. Зокрема, під продажем
  послуг розуміються будь-які операції
  цивільно-правового характеру по наданню
  послуг, надання права на користування
  або розпорядження нематеріальними
  активами й іншими, відмінними від
  товарів, об’єктами власності, передачу
  права на підставі авторських або
  ліцензійних договорів, а також інші
  способи передачі об’єктів авторського
  права, патентів, знаків для товарів і
  послуг, інших об’єктів права інтелектуальної,
  у тому числі промислової власності
  (стаття 1.31 Закону України «Про оподаткування
  прибутку підприємств»).

  Відповідно до
  Закону України «Про оподаткування
  прибутку підприємств» (стаття 4.1) до
  валового доходу
  ставиться
  загальна
  сума доходу
  платника податків від всіх видів
  діяльності. Тому винагорода,
  виплачувана франчайзі
  франчайзеру
  за договором франчайзингу, буде включатися
  у валовий дохід
  франчайзера.
  Датою збільшення валового доходу
  франчайзера
  буде дата події, що сталась раніше:
  одержання винагороди від франчайзі
  на банківський рахунок або дата фактичного
  надання послуг франчайзером.

  Законом про
  оподаткування прибутку конкретно не
  обговорено,
  що винагорода
  за договором франчайзингу може ставитися
  до валових витрат франчайзі.
  Однак статтею 5.2.1 зазначеного
  закону встановлено,
  що валові видатки
  – це будь-які видатки
  у зв’язку з підготовкою, організ

   

  Читайте также: