Выполним-студенческую-работу

Тема: Проблемные ситуации на уроках математики и естествознания как средство активизации познавательной деятельности младших школьников.. Учебная работа № 331360

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Дошкольная педагогика
Страниц: 27
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 5
1.1 Проблема формирования познавательной деятельности младших школьников 5
1.2 Особенности технологии проблемного обучения в начальной школе 13
2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 17
2.1 Технология использования проблемных ситуаций на уроках в младших классах школы 17
2.2 Примеры реализации технологии проблемного обучения на уроках математики в третьем классе 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 331360. Тема: Проблемные ситуации на уроках математики и естествознания как средство активизации познавательной деятельности младших школьников.

  Выдержка из похожей работы

  Використання проблемних ситуацій на уроках Основи здоров я у початковій школі

  …….чення курсу „Основи
  здоров’я» в початкових класах
  2.1 Методика
  проведення уроків проблемного змісту
  при вивченні курсу „Основи здоровя»
  в початкових класах
  2.2 Аналіз
  ефективності та доцільності використання
  проблемних ситуацій у навчанні молодших
  школярів на уроках „Основи здоров’я»
  Висновок
  до розділу ІІ
  Висновки
  Список
  використаної літератури
  Додатки

  Вступ
  Місія
  школи полягає в тому, щоб адаптувати
  дитину, підлітка в соціальному середовищі.
  Нові життєві умови, в яких опинилися
  всі ми, висувають свої вимоги до формування
  молодих людей, які вступають у життя:
  вони повинні бути не лише обізнаними і
  вмілими, але й мислячими, ініціативними,
  самостійними. Ростити саме таких людей
  — ось замовлення нашого сучасного
  суспільства [8, C.56]
  Саме
  використання проблемних ситуацій
  дозволяє ефективно вирішувати завдання
  розвитку творчості, передачі знань за
  допомогою активізації пізнавальної
  діяльності.
  Тому
  застосування проблемних завдань на
  сьогодні є надзвичайно актуальним, адже
  це сприятиме формуванню особистостей,
  здатних вирішити будь-яке, в тому числі
  і творче питання.
  Проблемою
  дослідження є підвищення рівня знань
  вмінь та навичок молодших школярів
  шляхом використання проблемних ситуацій
  на уроках „Основи здоров’я».
  Об’єктом
  дослідження є організація навчально-виховного
  процесу на уроках „Основи здоров’я»
  в початковій школі.
  Предмет
  дослідження: використання проблемних
  ситуацій під час вивчення курсу „Основи
  здоров’я» в початкових класах.
  Мета
  дослідження — обгрунтування педагогічних
  умов, необхідних для ефективного
  застосування проблемних ситуацій при
  вивченні курсу „Основи здоров’я» в
  початковій школі, розробка методичної
  бази проблемних завдань та перевірка
  ефективності їх використання в практичній
  діяльності.
  Завдання:
  дослідити
  місце та значення проблемних ситуацій
  в системі методів навчально-виховного
  процесу молодших школярів;
  з’ясувати
  психолого-педагогічні особливості та
  умови використання проблемних завдань
  у педагогічній діяльності з дітьми
  молодшого шкільного віку;
  обгрунтувати
  та експериментально перевірити можливості
  використання проблемних ситуацій на
  уроках „Основи здоров’я»
  провести
  аналіз ефективності та доцільність
  застосування проблемних ситуацій під
  час вивчення курсу „Основи здоров’я»
  в початковій школі.
  Гіпотеза
  дипломного дослідження: застосування
  проблемних ситуацій на уроках „Основи
  здоров’я» сприятиме підвищенню рівня
  я

   

  Вам может также понравиться...