Тема: Проблемные ситуации на уроках математики и естествознания как средство активизации познавательной деятельности младших школьников.. Учебная работа № 331360

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Дошкольная педагогика
Страниц: 27
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 5
1.1 Проблема формирования познавательной деятельности младших школьников 5
1.2 Особенности технологии проблемного обучения в начальной школе 13
2. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 17
2.1 Технология использования проблемных ситуаций на уроках в младших классах школы 17
2.2 Примеры реализации технологии проблемного обучения на уроках математики в третьем классе 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 24Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот Учебная работа № 331360. Тема: Проблемные ситуации на уроках математики и естествознания как средство активизации познавательной деятельности младших школьников.

Выдержка из похожей работы

Використання проблемних ситуацій на уроках Основи здоров я у початковій школі

…….чення курсу „Основи
здоров’я» в початкових класах
2.1 Методика
проведення уроків проблемного змісту
при вивченні курсу „Основи здоровя»
в початкових класах
2.2 Аналіз
ефективності та доцільності використання
проблемних ситуацій у навчанні молодших
школярів на уроках „Основи здоров’я»
Висновок
до розділу ІІ
Висновки
Список
використаної літератури
Додатки

Вступ
Місія
школи полягає в тому, щоб адаптувати
дитину, підлітка в соціальному середовищі.
Нові життєві умови, в яких опинилися
всі ми, висувають свої вимоги до формування
молодих людей, які вступають у життя:
вони повинні бути не лише обізнаними і
вмілими, але й мислячими, ініціативними,
самостійними. Ростити саме таких людей
— ось замовлення нашого сучасного
суспільства [8, C.56]
Саме
використання проблемних ситуацій
дозволяє ефективно вирішувати завдання
розвитку творчості, передачі знань за
допомогою активізації пізнавальної
діяльності.
Тому
застосування проблемних завдань на
сьогодні є надзвичайно актуальним, адже
це сприятиме формуванню особистостей,
здатних вирішити будь-яке, в тому числі
і творче питання.
Проблемою
дослідження є підвищення рівня знань
вмінь та навичок молодших школярів
шляхом використання проблемних ситуацій
на уроках „Основи здоров’я».
Об’єктом
дослідження є організація навчально-виховного
процесу на уроках „Основи здоров’я»
в початковій школі.
Предмет
дослідження: використання проблемних
ситуацій під час вивчення курсу „Основи
здоров’я» в початкових класах.
Мета
дослідження — обгрунтування педагогічних
умов, необхідних для ефективного
застосування проблемних ситуацій при
вивченні курсу „Основи здоров’я» в
початковій школі, розробка методичної
бази проблемних завдань та перевірка
ефективності їх використання в практичній
діяльності.
Завдання:
дослідити
місце та значення проблемних ситуацій
в системі методів навчально-виховного
процесу молодших школярів;
з’ясувати
психолого-педагогічні особливості та
умови використання проблемних завдань
у педагогічній діяльності з дітьми
молодшого шкільного віку;
обгрунтувати
та експериментально перевірити можливості
використання проблемних ситуацій на
уроках „Основи здоров’я»
провести
аналіз ефективності та доцільність
застосування проблемних ситуацій під
час вивчення курсу „Основи здоров’я»
в початковій школі.
Гіпотеза
дипломного дослідження: застосування
проблемних ситуацій на уроках „Основи
здоров’я» сприятиме підвищенню рівня
я

 

Читайте также: