Тема: Формирование ненасильственных ценностей у детей. Учебная работа № 335922

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Педагогика
Страниц: 36
Год написания: 2019
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические основы анализа особенностей формирования ненасильственных ценностей у детей 6
1.1. Особенности развития младшего школьника 6
1.2 Сущностная характеристика понятий «ценности», «ценностные
ориентации» 12
1.3. Цели и задачи ненасильственного взаимодействия 18
2. Практические аспекты анализа особенностей формирования ненасильственных ценностей 22
2.1. Организация и методы исследования 22
2.2. Результаты исследования и их анализ 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 36

Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 335922. Тема: Формирование ненасильственных ценностей у детей

  Выдержка из похожей работы

  Плани семінарських занять з педагогіки

  …….
  Педагогіка як наука
  про виховання.

  Предмет педагогіки,
  її основні категорії.

  Методологія
  педагогіки.

  Структура педагогіки.
  Зв’язок її з іншими науками. Завдання
  педагогіки.

  Різноманітність
  течії зарубіжної педагогіки.

  АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ.

  І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ
  ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ
  ЗАПИТАННЯ.

  Охарактеризуйте
  властивості виховання як суспільного
  явища.

  Перерахуйте стадії
  розвитку педагогіки.

  Розкрийте зміст
  поняття народна педагогіка. Хто і в
  якому році вперше ввів цей термін?

  Розкрийте зміст
  поняття “етнопедагогіка”. Хто вперше
  ввів цей термін?

  Доведіть, що
  педагогіка народознавства важливий
  напрям у сучасній педагогіці і шкільній
  практиці.

  Проаналізуйте
  основні завдання козацької педагогіки.

  Дайте характеристику
  ступенів козацького виховання.

  Доведіть, що праці
  Я. А. Краменського заклали основу
  для розгляду педагогіки як самостійної
  науки.

  Обґрунтуйте
  властивості духовної педагогіки.

  Визначіть структуру
  та джерела педагогіки.

  Спробуйте визначити
  предмет педагогіки.

  Перерахуйте
  категорії педагогіки, доведіть їх
  взаємозв’язок і взаємообумовленість?

  Чому справжнє
  виховання є глибоко національним за
  своєю суттю, змістом і характером?

  Поясніть сутність
  національного виховання.

  Розкрийте сутність
  навчання і освіти.

  Доведіть, що
  фундамент української педагогіки
  становлять українська народна філософія,
  праці та ідеї українських філософів.

  Перерахуйте ідеї
  української народної філософії.

  Назвіть педагогічні
  науки.

  Чому, останнім
  часом бурхливо стала розвиватися
  соціальна педагогіка? Проаналізуйте
  її структуру.

  Обґрунтуйте
  важливість і необхідність міжпредметних
  зв’язків педагогіки з філософією і
  анатомією людини.

  Визначіть об’єкти,
  типи та форми зв’язку педагогіки з
  іншими науками.

  Спробуйте обґрунтувати
  завдання педагогіки на сучасному етапі.

  Охарактеризуйте
  різноманітні течії зарубіжної педагогіки.

  ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ
  ПОНЯТЬ:

  “педагогіка”,
  “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”,
  “педагогіка народознавства”,
  “народознавство”, “родинна педагогіка”,
  “педагогічна деонтологія”, “педагогіка
  народного календаря”, “козацька
  педагогіка”, “духовна педагогіка”,
  “світська педагогіка”, “національне
  навчання”, “навчання”, “освіта”,
  “методологія науки”, “агогіка”,
  “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”,
  “екзистенціалізм”, “неотомі

   

  Читайте также: