Тема: Авторитет педагога как категория профессиональной этики. Учебная работа № 337069

Тип работы: Курсовая теория
Предмет: Педагогика
Страниц: 31
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. 1. Понятие авторитета 5
1.1 История становления понятия авторитета 5
1.2 Сущности и функции авторитета 9
2. Теория основания проблемы авторитета педагога как категория профессиональной этики 16
2.1 Категории педагогической этики 16
2.2 Особенности авторитета педагога 18
2.3 Влияние авторитета педагога на воспитанников 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 337069. Тема: Авторитет педагога как категория профессиональной этики

  Выдержка из похожей работы

  Педагогіка. Фіцула. Підручник

  …….рівника,
  вихователя групи продовженого
  дня, вихователяшколи-інтернату
  та дитячого будинку,
  громадських дитячихорганізацій,
  виховної роботи в дитячих клубах
  за інтересами та впозашкільних
  виховних закладах;

  принципи, форми й
  методи організації навчально-виховної
  роботи з дітьмирізних вікових груп;

  принципи організації
  різних дитячих об’єднань, учнівських
  колективів такерівництва ними;

  * методику позакласної
  роботи з учнями зі свого предмета.Майбутній
  педагог повинен уміти:

  визначати конкретні
  завдання навчально-виховного впливу,
  виходячи іззагальної мети
  національного виховання, рівня
  вихованості дитячогоколективу і
  умов навколишнього середовища;

  володіти методами
  і формами організації навчально-виховного
  процесу,педагогічної діагностики
  та педагогічного прогнозування;

  визначати мету
  навчання і виховання у відповідності
  з рівнем вихованостіучнів, будувати
  навчально-виховний процес на
  основі глибокого ісистематичного
  вивчення учнів, їх інтересів, запитів;

  регулювати і
  корегувати міжособистісні стосунки в
  учнівському колективі,проводити в
  ньому профілактику розмежування,
  конфронтації; формуватигуманні
  відносини з учнями на рівні співпраці
  з урахуванням національнихтрадицій;

  зробити учнівське
  самоврядування ефективним виховним
  засобом;

  об’єднати зусилля
  вчителів і вихователів, які працюють
  у класі;

  налагоджувати
  стосунки з батьками учнів, вести
  педагогічну пропаганду,домагаючись
  єдності виховних впливів школи,
  позашкільних установ, сім’ї тагромадськості:

  сприяти самовихованню,
  самоосвіті та саморозвитку учнів;

  використовувати
  у навчально-виховній роботі
  духовні надбаннярідного народу,
  традиції української етнопедагогіки;

  застосовувати
  принцип наукової організації педагогічної
  праці;

  * аналізувати,
  узагальнювати й використовувати
  передовий педагогічний досвід
  і досягнення психолого-педагогічної
  науки, систематично підвищувати
  свою педагогічну кваліфікацію.

  З метою надання
  допомоги майбутнім педагогам у самостійній
  роботі над засвоєнням
  курсу педагогіки, в даному посібнику
  подано стислий зміст усіх його тем. До
  кожної теми подаються список пропонованої
  літератури, запитання та завдання,
  над якими студенти можуть працювати
  самостійно. Дані розробки можуть
  послужит

   

  Читайте также: