Диплом Роль игры в формировании наглядно – образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Учебная работа № 131597

[Количество страниц учебной работы: 104,7

Содержание:
“СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Общая характеристика наглядно – образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 6
1.1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 6
1.2 Понятие наглядно – образного мышления и его развитие в онтогенезе у детей с нарушением интеллекта 18
2. Цель игры в формировании наглядно – образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 25
2.1 Значение игры для всестороннего развития личности ребёнка 25
2.2 Роль игры и ее использование в процессе обучения старших дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 29
3. Развитие наглядно – образного мышления посредством игр у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 42
3.1. Диагностика уровня развития наглядно – образного мышления детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 42
3.2 Программа игр для развития наглядно – образного мышления детей с интеллектуальной недостаточностью 50
3.3 Результаты контрольной диагностики 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 70

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.

 

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Подтвердите, что Вы не бот Учебная работа № 131597. Диплом Роль игры в формировании наглядно – образного мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта

Выдержка из похожей работы

…иручка дорівнює собівартості, то вдалося лише
повернути витрати на виробництво і реалізацію продукції; якщо витрати
перевищують виручку, то підприємство зазнає збитку, тобто негативного
результату, що ставить його у важке фінансове становище, яке не виключає
банкрутства. Рівень витрат виробництва є головним результатом виробничої
діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності
підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в
результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому визначення собівартості продукції – одне з основних облікових
завдань підприємства. Основою вирішення великого кола проблем, пов’язаних з
ефективною діяльністю підприємства, є саме собівартість, тобто шляхи її
зменшення. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від
інформацію про формування собівартості. Тому є причини: – витрати на виробництво продукції є базою для встановлення ціни; – інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-
господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його
основні і оборотні фонди, менші витрати праці на одиницю продукції, чим
чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна
технологія, тим нижче собіварт…

 

Читайте также: