Шпаргалки по математике.

     Шпаргалки по математике скачать бесплатно.

Фрагменты работы:

1. Загальна ЗЛП (координатна, матрична, векторна форми). Цільова функція та обмеження. Допустимі вектори і розв’язки.
Ми хочемо дослідити на екстремум лінійну функцію. Нехай розглянемо вектор Є . ЗЗЛП може бути сформульована наступним чином:
Дослідити на екстремум лінійну функцію L(x): (1)
При обмеженнях (2) і таких (3), де символ є
Задача (1), (2), (3) – це ЗЗЛП.
Озн.1: Сукупність точок , які задовольняють обмеженням (2) і (3), будемо називати допустимою множиною ЗЗЛП, кожен елемент цієї множини
Будемо називати допустимою точкою. Загально прийняте познач. цієї множини D: .
Озн.2: Функцію L(x) з співвідношення (1) будемо називати цільовою функцією ЗЗЛП.
Обмеження виду (2) будемо називати основними обмеженнями ЗЗЛП, а обмеження виду (3) – природними обмеженнями ЗЗЛП.
Озн.3: Точка , в якій цільова функція (1) досягає свого екстремуму і яка задовольняє співвідношенням (2) і (3) буде називатися розв’язком ЗЗЛП. (вона не завжди існує).

7. Базисні вектори. Базис базисного вектора. Базисна матриця. Базисні і небазисні змінні. Вироджений і не вироджений випадки.
Озн.1: Допустимий вектор х з множини D будемо називати базисним вектором, якщо його нульовим компонентом відповідає система лінійно незалежних стовпців матриці А .
Висновок 1: .
Висновок 2: ненульовий компонент може бути .
Озн. 2: Якщо в базисному векторі є рівно m ненульових компонент, такий вектор будемо називати не виродженим базисним вектором. Якщо ця кількість <m, то такий базисний вектор – вироджений базисний вектор.
Систему векторів умов, які відповідають ненульовим компонентам базисного вектора будемо називати базисом. Відповідні цим вектор-стовпчикам змінні будемо називати базисними змінними. Решта змінних — небазисні змінні.
Не зменшуючи загальності, будемо вважати, що базисними змінними будуть , при необхідності змінні і вектори можна перенумерувати. Тому структура базисного вектора може бути записана так: х – базисний вектор в
 …

Шпаргалки прислал: Tracer
.

     Скачать  весь реферат: 

     СКАЧАТЬ ТУТ

 

Шпаргалки по математике.

Читайте также: