Выполним-студенческую-работу

Тема: Декоративно прикладное искусство России. Учебная работа № 351224

Тип работы: Реферат
Предмет: История
Страниц: 15

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1.Что такое декоративно — прикладное искусство? 4
1.1. Определение понятия «декоративно — прикладное искусство» 4
1.2. Музей Эрмитаж в Зимнем Дворце 5
2. Сокровищница музея Эрмитаж 7
2.1. Общее представление о музее и его драгоценностей 7
2.2. Самые крупные произведения искусства в музее 8
2.3. Подарок княгини Варшавской 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 351224. Тема: Декоративно прикладное искусство России

  Выдержка из похожей работы

  Вивчення декоративно-прикладного мистецтва

  …….истецтва по

  вивченню
  декоративно-прикладного мистецтва

  2.3. Методика проведення
  уроків образотворчого мистецтва

  2.4. Декоративно-прикладне
  мистецтво у позакласній роботі з учнями
  початкової школи

  Розділ 3. Дослідження
  ефективності впровадження
  декоративно-прикладного мистецтва
  України на уроках образотворчого
  мистецтва у початковій школі

  3.1.
  Вихідні основи дослідного навчання

  3.2.
  Хід і результати впровадження
  експериментальної методики в практику
  навчання

  РОЗДІЛ 1.

  ХАРАКТЕРИСТИКА
  ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
  МИСТЕЦТВА

  Розвиток
  декоративно-прикладного мистецтва

  в Україні

  Декоративно-прикладне мистецтво
  – це особлива галузь художньої творчості,
  яка підпорядкована своїм законам
  розвитку, має свою особливу художньо-образну
  мову. Основна його мета – естетичне
  освоєння матеріального світу, художнє
  оформлення довкілля. Митці своїми
  роботами намагаються естетично прикрасити
  побут людини, її життєдіяльність,
  сповідуючи основний принцип єдності
  краси і доцільності. Водночас
  декоративно-прикладне мистецтво є
  образною основою життя, формує естетичні
  погляди людини, активно впливає на її
  емоції, думки й почуття.

  Декор у перекладі з латини означає
  «прикрашати». «Декоративність – якісна
  особливість мистецького твору, що
  визначається його композиційно-пластичним
  і колористичним ладом і виступає як
  одна з форм краси… Тією чи іншою мірою
  декоративність проявляється в усіх
  видах просторових мистецтв, а в
  декоративно-прикладному слугує головною
  формою вираження змісту і художньої
  образності… Якість декоративності
  вимагає особливих прийомів, типу
  художньо-образного мислення, міфопоетичного
  ставлення до дійсності».

  Народне декоративно-прикладне
  мистецтво зародилось у первісному
  суспільстві, коли людина жила в умовах
  родового ладу, а засоби для існування
  добувала примітивними знаряддями.
  Пам’ятки кожної конкретної епохи
  показують, як люди навчились працювати
  з природними матеріалами і що з них
  виготовляти, яку силу надавати їм за
  допомогою символів-знаків (орнаменту)
  і що робило звичайні речі побутового
  призначення творами мистецтва.

  На всіх етапах
  історичного розвитку твори народного
  декоративно-прикладного мистецтва,
  залишаючись невід’ємною частиною
  матеріальної культури, водночас є
  важливою галуззю духовної культури
  народу. Основи художнього, духовного,
  естетичного в них невіддільні від
  ут

   

  Вам может также понравиться...