Выполним-студенческую-работу

Реферат Правление Ярослава Мудрого. Учебная работа № 147442

Количество страниц учебной работы: 21,7
Содержание:
«План

Введение
1. Борьба за Киевский престол
2. Правление Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.)
3. Законодательная деятельность Ярослава Мудрого. «Русская Правда»
4. Управление Яросла Мудрого в образовательно-культурной сфере
Выводы
Список использованной литературы

Список использованной литературы
1. Гуляева В.В. История и культура Отечества: Учеб. пособие для вузов. — М.: Акад. проект: Трикста, 2005. — 750 с.
2. История и культура отечества IX-XX вв.: Учеб. пособие / Ред. Гуляева В.В. — 2-е изд. — Владимир, 2001. — 148 с.
3. Кузнецов И.Н. Отечественная история: Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 816 с.
4. Русская Правда. – М.: Классика КнигаФонда, 2013. – 10 с.
5. Скворцова Е. М. История Отечества: учебник для студентов высших учебных заведений / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 845 с.
»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 147442. Реферат Правление Ярослава Мудрого

  Выдержка из похожей работы

  …вник на ниві культури
  Висновки
  Список використаних джерел та
  літератури
  Вступ
  В історії
  розвитку Київської Русі визначне місце посідає період, коли у Київській Русі
  княжив Ярослав, шанобливо названий сучасниками Мудрим. Правління Ярослава
  Мудрого було одним із найблискучіших періодів нашої минувшини. Саме в роки
  княжіння Ярослава було закладено ті підвалини вітчизняної культурної традиції,
  які, проявляючись в архітектурі та історіографії, образотворчому мистецтві,
  книжній освіченості й монастирському житті, продовжували розвиватися у
  східнослов’янських народів упродовж усіх наступних століть. При Ярославі
  Мудрому культура Давньої Русі розкрилася в усій повноті й багатстві, а Київ
  перетворився на одне з найбагатолюдніших й найкрасивіших міст Європи.
  Всі свої зусилля
  великий князь спрямував на продовження справи Володимира – посилення єдності, централізації
  держави, її європеїзацію. Як свідчать літописи, Ярослав Мудрий не стільки
  князем-дружинником, князем-завойовником, скільки князем-будівником,
  князем-просвітителем. За князювання Ярослава Мудрого на Русі остаточно
  утвердилося християнство. З його ім’ям пов’язаний і небачений доти розквіт
  давньоруської культури. Князя можна з повним правом назвати фундатором
  книжності й вченості на Русі. Літописець Нестор з великою шаною зазначав, що
  Ярослав «до книжок виявляв завзяття, часто читаюч…

   

  Вам может также понравиться...