Выполним-студенческую-работу

Реферат История философии Ясперса. Учебная работа № 166507

Количество страниц учебной работы: 20,5
Содержание:
Содержание
Введение……………………………………………………………………3
1. Периодизация истории по К. Ясперсу………………………………….5
2. Развития человечества на последней фазе его существования………11
3. Роль и значение истории, ее характерные особенности……………..15
Заключение……………………………………………………………….18
Список литературы………………………………………………………20

Список литературы
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 592 с.
2. Губин В.Д. Философия: учебник. – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 336 с.
3. История философии. От философии Древнего Востока до философии XXI в. / Под ред. Васильева В.В., Кротова А.А., Бугая Д.В. – М.: Ленанд, 2014. – 880 с.
4. Светлов В.А. История философии. – СПб.: Питер, 2010. – [Электронный ресурс]. – URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=21698
5. Спиркин А.Г. Философия: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 392 с.
6. Философия / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – М.: Изд-во Проспект, 2015. – 672 с.
7. Ясперс К. Философия. 1 кн. Философское ориентирование в мире / К. Ясперс // пер. А.К. Судакова. – М.: «Канон+», 2012. – 384 с.
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 166507. Реферат История философии Ясперса

  Выдержка из похожей работы

  …ля осмислення сучасності”. Саме тому, після короткого, але грунтовного огляду загальних історичних процесів Ясперс звертається до аналізу сучасної ситуації, а також робить спробу звернутися до майбутнього людства. Підсумовує твір розділ , що розкриває питання цілей і призначення історії, її значення та властивостей.
  Частина перша “Світова історія”
  Тут Ясперс викладає свої погляди на загальні закономірності, що характеризували розвиток людства протягом тих 5 тисяч років, що охоплюються поняттям історія (тобто щодо яких ми маємо письмові свідчення).
  Цей часовий проміжок, на думку філософа — лише коротка мить між невідомими витоками і так само невідомим минулим. Тим не менш, його можна структуризувати, виділити в ньому певні етапи, а також тенденції розвитку, на основі яких можна буде виробити гіпотези щодо майбутнього людської цивілізації.
  Ясперс виділяє чотири найважливіші етапи, на кожному з яких людина починала рух уперед від нової основи. Насамперед, це доісторія, або “прометеївська доба” — період, коли людина стає людиною; наступною сходинкою є епоха великих культур давнини, епоха, коли власне і розпочинається історія; найважливіше значення має третій етап — так званий осьовий час, роль якого — у формуванні людини сучасного типу, “одухотвореної людини”; нарешті, останній етап, який триває і досі, розпочався близько 1500р. — це науково-технічна епоха, особливість як…

   

  Вам может также понравиться...