Выполним-студенческую-работу

Диплом Культ в философии П.Флоренского. Учебная работа № 164940

Количество страниц учебной работы: 70,3

Содержание:
Введение 3
Глава 1. Осмысление культа до Флоренского 4
§ 1.1. Религиоведческие подходы к изучению культа. 4
§ 1.2. Культ в философии (Хомяков, Кудрявцев-Платонов) 6
§ 1.2.1. А.С. Хомяков 6
§ 1.2.2. В. Д. Кудрявцев-Платонов 14
Глава 2. Осмысление культа современниками Флоренского 17
§ 2.1. Введенский А.И. 17
§ 2.2. Несмелов В.И. 20
Глава 3. Осмысление культа Флоренским 21
§ 3.1. Культ и религиозный опыт в «Философии культа» Флоренского. 21
§ 3.3. Православный культ в описании Флоренского. 38
Заключение 69
Список использованных источников: 70
Список использованной литературы: 70

Стоимость данной учебной работы: 2925 руб.

 

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Учебная работа № 164940. Диплом Культ в философии П.Флоренского

  Выдержка из похожей работы

  …ке значення мали їх уявлення про
  потойбічне життя. Сакральний характер влади царя в Стародавньому Єгипті не
  викликає заперечень у жодного дослідника. Легітимність влади базувалася на
  концепції Маат, в якій правитель Єгипту виступав гарантом світового та
  соціального порядку. Він вважався богом за своєю сутністю і саме в його
  божественній природі полягало його право на володарювання.

  Від самого початку єгипетської цивілізації фараон виступав
  персоніфікованим втіленням бога Гора, а за IV–V династії, окрім ідеї, «тотожньої
  божественності» фараона, оформилася концепція богосинівства царя від сонячного
  Ра. Дослідниця О. Романова зазначила, що уявлення про божественну природу
  фараона в епоху Давнього царства виразилося у сфері єгипетської
  релігійно-політичної думки у створенні геліопольської та мемфіської
  релігійно-філософських доктрин, а в галузі релігійно-культової практики – в
  існуванні реального релігійного культу царя-бога.

  Можна виділити три різновиди культу царя в епоху Давнього царства,
  а саме: культ живого і мертвого царя та культ царських статуй у храмах богів.

  Велике значення при вивченні стародавнього світу посідав культ
  живого царя. Цей культ дає можливість дослідити писемні джерела того часу,
  титули царів, вельможів.

  Культ живого царя проявився, насамперед, у церемонії двірцевого
  ритуалу. Було розроблено складний двірцевий етикет. Життя царя б…

   

  Вам может также понравиться...