Выполним-студенческую-работу

Ринок свинини: тенденції, шанси та ризики.

Ринок свинини: тенденції, шанси та ризики.

Фрагменты работы:

Підготовлено на основі доповіді генерального директора “Россвинопрому” (РФ) Валерія Шарніна на Міжнародній конференції “Як вистояти виробникові свинини на світовому ринку: стратегії успіху для вашого майбутнього!”, яка відбулася 31 серпня в Москві.
За останні 10 років світове виробництво свинини збільшилось на 24,2 млн т, або 31%, і нині становить 102,7 млн т. У Росії, на жаль, динаміка виробництва цього виду м’яса інша. Якщо 1995 року вироблялося 1,9 млн т свинини, то минулого року — лише 1,58 млн т (зниження на 17%). Тенденція до зниження виробництва зберігається і останніми роками. Виробництво свинини в 2003–2005 рр. зменшилось на 7% (у світі виросло на 4%.) З м’ясних галузей найвищими темпами розвивається вітчизняне птахівництво. Порівняно з 2003 р., виробництво м’яса птиці збільшилось на 35% (у світі зросло на 7%).
Незважаючи на значні обсяги імпорту м’яса, що досягають останніми роками 2,2 млн т, у тому числі свинини — 600 тис. т, рівень середньодушового споживання знизився на 44%. Щодо споживання свинини на душу населення Росія суттєво відстає від провідних країн світу.
Споживання свинини на душу населення в деяких країнах світу (кг/рік)

Ясна річ, обсяги споживання м’ясної продукції перебувають у прямій залежності від рівня прибутків населення. Прогнозований їхній ріст у країні, безсумнівно, стимулює збільшення внутрішнього виробництва свинини. За прогнозом експертів Продовольчої та сільськогосподарської організації при ООН (FAO), найбільший приріст виробництва відбудеться в тих країнах, де рівень споживання свинини перебуває на найнижчому рівні — 10–15 кг/рік. У рамках цільової програми розвитку свинарства Росії на період до 2015 р., затвердженої Колегією Мінсільгоспу РФ минулого року, поставлено завдання за рахунок випереджувального розвитку свинарства наблизитись у 2015 р. до мінімально-достатнього рівня середньодушового споживання м’яса всіх видів: 75 кг проти 51 кг у 2005 р., у тому числі свинини 23–24 кг (2005 р. — близько 15 кг). Збільшено виробництво свинини на 1,5 млн т (у забійній масі) до 2015 р., що становитиме приблизно 45% усього приросту м’яса, дасть змогу наблизити структуру російського м’ясного ринку до оптимального стану.
Нині в структурі світового виробництва м’яса свинина має найбільшу питому вагу. За експертними оцінками, така структура збережеться й на перспективу. Російський м’ясний ринок перебудовуватиметься у цьому ж напрямі.
Свинина відіграє провідну роль у структурі внутрішнього споживання м’яса в більшості країн світу. Про це свідчать цифри: частка експортних продажів свинини від загального обсягу її світового виробництва становить менше 5%. Щодо яловичини та м’яса птиці цей показник перевищує 11%. М’ясо птиці становить 40% світової торгівлі.
Експортний потенціал свинини на світовому ринку останніми роками не зростає через низку причин, перш за все, ветеринарного порядку, і становить нині 4,2 млн т. Серед багатьох обмежувальних факторів — відміна експортних субсидій в Європі, що призвело до подорожчання імпорту.
Порівняно з 2003 роком, свинячі напівтуші, що поставляються за імпортом (до Росії. — Ред.), виросли за ціною, в середньому, більш ніж на 70%, що негативно відбилося на роздрібних цінах. Разове викидання на російський ринок великих партій свинини, зокрема з Бразилії — основного імпортера до Росії, за відносно низькими цінами справляють негативну дію на внутрішніх виробників м’яса. Ситуація внутрішніх виробників погіршується ще й тим, що в літній період, коли в країні суттєво зменшується споживання свинини, імпортується близько 1/3 річного обсягу. У результаті ціни на російському ринку знижуються, і внутрішні виробники нерідко зазнають труднощів з реалізацією відгодівельного поголів’я.
Нині, коли на перший план висувається проблема продовольчої незалежності країни, ставиться завдання значно підвищити ефективність вітчизняного виробництва, з тим щоб у достатньо короткі строки покращити забезпечення населення, в основному, за рахунок власних ресурсів. Суттєвим резервом для збільшення виробництва м’яса в країні може стати імпортозаміщення. Обсяг імпорту свинини передбачається стабілізувати на рівні 150–200 тис. т (у 2003–2005 рр. — 410–600 тис. т).
Нині у більшості регіонів Росії реалізується програма “Прискорений розвиток тваринництва” у рамках Національного проекту “Розвиток АПК”. У ній активно беруть участь великі інтегровані агропромислові компанії, а також кооперативи, що об’єднують різні малі форми агробізнесу.
На реалізацію проектів із створення і модернізації тваринницьких підприємств щодо укладених договорів виділяється близько 100 млрд руб. субсидованих кредитних ресурсів зі строком дії 8 років. Приблизно 22% цієї суми направляється на розвиток свинарства. Сума вже виданих пільгових кредитів для фермерів і громадян, що мають власне підсобне господарство, а також для розвитку кооперативів перевищила 7 млрд руб. (30% плану на поточний рік).
Це не могло не відбитися на результатах розвитку свинарства в поточному році. За І півріччя виробництво свинини на сільськогосподарських підприємствах Росії становило 356 тис. т у живій масі, що на 29 тис. т, або 9%, більше, ніж було вироблено за відповідний період минулого року. Темпи розвитку перевищують заплановані показники на найближчі 2 роки (7%).
Наступними роками прогнозуються середньорічні темпи приросту ресурсної бази свинарства близько 10%. Ріст виробництва зафіксований у 58 регіонах країни, в тому числі в Бєлгородській, Липецькій, Ярославській, Новгородській, Орловській, Калінінградській, Московський, Ленінградській, Ростовській областях, Краснодарському та Ставропольському краях, республіках Удмуртія, Татарстан і Мордовія.
Станом на 1 липня 2006 р. поголів’я свиней, в цілому по РФ, збільшилось, порівняно з показниками минулого року, на 746 тис. голів, або на 10,8%. Поліпшуються якісні показники галузі.
До основи плану програмно цільових дій на найближчу перспективу покладено створення свинарських та відгодівельних потужностей, що дають змогу забезпечити рентабельне конкурентоспроможне виробництво свинини. Реконструкція і нове будівництво ведуться з використанням сучасних ресурсоощадних технологій та ефективних організаційно-управлінських рішень.
Запланований приріст виробництва свинини намічено забезпечити за рахунок:
реконструкції наявних свинокомплексів індустріального типу — на 25–30%;
будівництва нових високотехнологічних свинарських підприємств — на 55–60%;
збільшення виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення — на 10–20%.

Потужності свинарства інтегруються з великими споживачами м’ясної сировини і фінансовими структурами. Взаємодія з фермерськими господарствами і населенням передбачає розвиток виробничої, реалізаційної та кредитної кооперації.
У рамках Програми планується вирішити комплекс завдань, що включає розвиток виробничої інфраструктури галузі, відгодівельної бази, селекційно-племінного потенціалу, питання соціально-економічного розвитку і НДДКР.

 

Скачать всю работу:

СКАЧАТЬ ТУТ

 

Ринок свинини: тенденції, шанси та ризики.

Вам может также понравиться...